Follower

20091028

Hadith-hadith Tentang Perpecahan Ummat

Di antara hadith-hadith sahih yang menjelaskan tentang iftiroqul ummah adalah :

1. Tersebut dalam Mustadrak al Hakim I/44 yang bererti :
"Dari Abu Hurairah r.a dia berkata : Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani berpecah seperti itu juga sedangkan ummatku berpecah menjadi 73 golongan".

Al Hakim berkata : Hadith ini sahih menurut pensyaratan Imam Muslim tetapi Muslim sendiri tidak mentakhrijnya.

2. Tersebut dalam Sunah Abu Daud IV/197 yang bererti :

"Dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w : Orang-orang Yahudi berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani berpecah menjadi 71 atau 72 golongan . Dan ummatku berpecah menjadi 73 golongan".

3. Tersebut dalam Sahih Ibnu Hibban (Hadith no 6237) yang bererti :

"Dari Abu Hurairah r.a dia berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w : Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan sementara ummatku akan berpecah menjadi 73 golongan".

Tiada ulasan: